Fakir Ailelere Devlet Yardımı Başvurusu

Fakir Ailelere Devlet Yardımı Başvurusu
27.04.2023 23:09
869
A+
A-

Fakir Ailelere Devlet Yardımı Başvurusu; Türkiye devleti sosyal bir devlettir. Öyle ki devletin, bu noktada doğan bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Sosyal devlet ilkesi gereği devlet, ihtiyaç sahiplerine yönelik politikalar üretmektedir.

Devletin vatandaşlara karşı sorumlulukları arasında karşılıksız yardımlar bulunmaktadır. Devlet yardımlarının belirli türleri düzenliyken bazıları tek seferlik olabilmektedir. Sizlere bu yazıda fakir ailelere devlet yardımı başvurusu ile ilgili bilgileri vermek ve başvuru sürecini aktarmak adına hazırladık.

Fakir Ailelere Devlet Yardımı

Devlet yardımı, devletin ürettiği bir sosyal politikadır. Bir sosyal politika aracı olarak devlet yardımı, vatandaşlara karşılıksız sunulmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere nakdi veya ayni yardımlar şeklinde yapılan yardımlar, yoksullukla mücadele sürecine katkı sağlamaktadır. Toplumun refahını artırmaya yönelik sosyal politikalar gereği yapılan yardımlar için belirli kriterlerin sağlanması gereklidir. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik devlet yardımları; barınma – gıda, aile, eğitim, yaşlılık – engellilik ve sağlık başlıklarında düzenlenmektedir. Verilen bilgiler, 2023 yılı güncel verileridir.

Barınma – Gıda

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan, ihtiyaç sahibi aileler için verilen bir takım yardım programları bulunmaktadır. Bunlar:

Fakir Ailelere Gıda Yardımı

Ramazan ayında ve Kurban Bayramı’nda başta olmak üzere, ihtiyaca göre dönemsel olarak verilebilen gıda yardımlarıdır. Gıda yardımından yararlanabilecek kişiler; hane içi kişi başı geliri, asgari ücretin üçte birinden az olan hane üyeleridir. Gıda yardımına on sekiz yaşından büyük hane bireyleri, T.C kimlik kartları ile başvurabilmektedir.

Aşevleri

Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak kabul edilen kişilerin yanı sıra; yaşlı, engelli ve hasta olanlar için ve evlerinde yemek yapamayacak kişiler için verilen bir hizmettir. Aşevlerinde günlük şekilde sıcak yemek hizmeti sunmaktadır. Aşevi hizmetinin bulunduğu il ve ilçelerde on sekiz yaş üstü hane bireyleri başvuru yapabilmektedir.

Barınma Yardımları

Hane içi kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan hanelerde; engellilik, yaşlılık, dul olma gibi özel durumlara sahip kişiler başvurabilmektedir. Aynı zamanda hizmetten faydalanan kişilerin evin ya da arsanın tapu sahibi olması beklenmektedir. Belirtilen kriterlerin karşılandığı durumlarda; ev onarımında 20.000 ₺, prefabrik ev yapımında 30.000 ₺, betonarme ev yapımında 40.000 ₺ ile sınırlı olmak üzere barınma yardımı yapılmaktadır. Yardımın yapılacağı döneme, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti karar vermektedir.

Fakir Ailelere Yakacak Yardımı

3294 Sayılı Kanun kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi ailelere kömür yakacak yardımı yapılmaktadır. Yapılacak yardım Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilen kömür ile yapılmaktadır. Dağıtılan kömür miktarı iklim ve bölge koşullarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Yararlanabilecek kişilerin sosyal güvence sahibi olmaması, sosyal güvencesi olsa da kişi başı gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Yardımlar, kış aylarından önce yapılmaktadır.

Elektrik Tüketimi Yardımı

3294 ve 2023 sayılı Kanunlar kapsamında yer alan sosyal yardımlardan düzenli olarak faydalanan haneler içindir. Kriterleri sağlayan hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Aylık olarak ödeme şeklinde yardım verilmektedir.

Fakir ailelere devlet yardımı başvurusu kapsamında, hane içinde belirli özel durumlara haiz kişiler bulunduğu durumda yapılan çeşitli yardım programları bulunmaktadır.

Çoklu Doğum Yardımı

Hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan hanelerin yararlanabildiği bir yardımdır. Çoklu doğum ile doğan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için verilmektedir. Aylık 215 ₺ nakit yardımıdır.

Asker Ailelerine Yönelik Yardım

3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen hanelerde, askerlik hizmeti süresince verilen bir yardımdır. Aylık 500 ₺ olan yardımdan asker evli ise eşi, evli değil ise annesi veya babası yararlanabilmektedir. Bu programdan destek alan kişilerin çocukları için; “Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı” programı bulunmaktadır. Çocuk için yapılan yardım 200 ₺’dir.

İşe Yönlendirme ve İşe Başlama Yardımları

3294 Sayılı Kanun ile sağlanmış yardımlardan düzenli olarak faydalanan haneler için verilen bir yardımdır. 18 – 55 yaş arası kişiler İŞKUR’a yönlendirilmektedir. Yönlendirme yardımı bir yıl için en fazla 3 kere verilmektedir. İŞKUR’un iş görüşmesine yönlendirdiği kişiler ise işe başlama yardımından aynı yıl içinde tek bir defa faydalanabilir.

Engelli – Yaşlı Yardımları

Engelli ve yaşlı kişiler için birçok yardım programı bulunmaktadır. İhtiyaç sahibi engelli ve yaşlılar için:

  • Yaşlı Aylığı
  • Engelli Aylığı
  • Engelli Yakını Aylığı
  • İhtiyaç Yardımları bulunmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan veya hane içinde kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden az olan yaşlılar ve engelliler başvurabilmektedir.

Yaşlı aylığı 1.084 ₺ nakit yardım olarak verilmektedir. Engelli aylığı engelinin derecesine göre belirlenerek verilmektedir. Engelli yakını aylığı 865 ₺ aylık olarak 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilmektedir. İhtiyaç yardımları ise engelli bireylerin toplumsal yaşamını kolaylaştıracak araç gereçlerin karşılanmasına yöneliktir.

Eğitim Yardımları

İhtiyaç sahibi hanelerde yaşayan çocukların eğitim masraflarını karşılamaya yönelik eğitim yardımları bulunmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı

3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak nitelenen hanelere verilmektedir. Şartlı eğitim yardımından faydalanabilmek için çocukların eğitime devam ediyor olması ve bir ay içinde dört günden fazla devamsızlık yapmamaları gerekmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden çocuğu olan aileler yararlanmaktadır.

Öğrenci Barınma ve Yemek Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan veya hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan hanelere verilmektedir. Öğrencinin; barınma, taşıma ve yemek masraflarına yönelik bir yardımdır. Her günü karşılayacak şekilde verilmektedir.

Eğitim Materyalleri

Sosyal güvencesi olmayan veya hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan hanelerde; öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarını karşılama amaçlı verilen bir yardımdır. Kırtasiye, önlük gibi ihtiyaçlar; her eğitim dönemi öncesinde temin edilmektedir.

Sağlık Yardımları

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamayı hedefleyen sağlık yardımları mevcuttur.

Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemesi

Sosyal güvence sahibi olmayan bütün vatandaşlar yararlanabilmektedir. 161 ₺ nakit yardımı; yararlanan kişi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na devlet tarafından ödenmektedir.

Katılım Payı Ödemesi

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” kapsamında genel sağlık sigortası bulunanların (ve bu kişilerin bakımını üstlendikleri bireylerin) hastane ve ilaç katılım payı içinde ödemiş oldukları ücretin iadesini vermek şeklinde yapılan bir yardımdır.

Fakir ailelere devlet yardımı başvurusu ile gereken kriterlere uygun olduğunuz takdirde, desteklerden fayda sağlayabilirsiniz.

Devlet Yardımı Başvuruları

Yardım programlarının öngördüğü kriterlere uyan kişiler, başvurularını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapabilmektedir. Bakanlığın web sitesinde çoğu yardımın başvuru formu bulunmaktadır. “türkiye.gov.tr” web sitesi üzerinden bakanlığa yapılan başvurular alınmaktadır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu adlı bölümden ihtiyaç sahipleri başvuru yapabilmektedir.

İhtiyaç sahipleri, Kaymakamlık yardımlarına başvurmayı tercih edebilirler. Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek elden başvuru yapmak mümkündür.

Ayrıca, devlet yardımına ihtiyaç duyan aileler, yaşadıkları yerlerin belediyelerinden de yardım talep edebilmektedir. E-belediye bilgi sistemi üzerinden sosyal yardım talebi oluşturma fırsatı bulunmaktadır.

Pandemi koşulları nedeniyle dönemsel olarak yapılan yardımlar için e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Yardımlara başvuru açıldıktan sonra gerekli kriterleri sağlayan ihtiyaç sahipleri başvuru yapabilmektedir.

Muhtaçlık Aylığı Nedir? Nasıl Alınır? e-Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fakirlik Belgesi Nasıl Alınır? Nerelerde Kullanılır? Kimlere Verilir?

Ev hanımlarına 1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarına yönelik 1000 TL destek için belirli bir başvuru süreci ya da program bulunmamaktadır. Ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapmaktadır. Bu yardımlar arasında maddi yardımlar da olabilir. Bu nedenle, ev hanımlarının ihtiyaçlarına yönelik destekler için öncelikle bulundukları il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçmeleri önerilir.

Kadınlara 4000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kadınlara yönelik 4000 TL yardım için belirli bir başvuru süreci ya da program bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kurum ve kuruluşlar, kadınlara maddi yardım sağlamak üzere programlar düzenlemektedirler. Bu programlar arasında genellikle iş kurma, eğitim desteği veya sosyal yardım gibi destekler yer alır. Bu nedenle, kadınların ihtiyaçlarına yönelik yardımlar için öncelikle bulundukları il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi resmi kurumlar ile iletişime geçmeleri ya da sivil toplum kuruluşlarının programlarından yararlanmaları önerilir.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. Ahmet küçük dedi ki:

    Mesleğim lokantacı pandemiden dolayı işten çıkarıldım yaklaşık iki yıldır düzenli çalışamıyorum şuanda iş arıyorum evim kira kiramı ödemiyorum 4tane çocuğum var zor durumdayım lütfen yardım edin.