Kosgeb

KOSGEB Destekli Seracılık

KOSGEB Destekli Seracılık; Ülke ekonomisine katkıda bulunmak,  ekonomik kalkınmayı, büyümeyi ve istihdamı desteklemek amacıyla girişimcilere sunduğu hibe, kredi ve teşvikler ile girişimcilerin yardımına koşan KOSGEB, 2022 yılında seracılık alanında faaliyet göstermek isteyen girişimcilere de destek olmaya devam ediyor.

KOSGEB; seracılık yaparak, çeşitli bitkiler ve sebzeler yetiştirmek isteyen, sektöre ilk kez adım adan girişimcilerin yanı sıra mevcut seracılık faaliyetlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen girişimcilere de düşük faizli krediler sunuyor.

Tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da girişimciler; KOSGEB anlaşmalı bankalar aracılığıyla düşük faizli yani sera kredisi alabiliyor.

Bu yazımızda KOSGEB destekleri ile seracılık sektörüne atılmak ya da işlerini ilerletmek isteyen çiftçiler için KOSGEB destekli seracılık nasıl yapılır?

KOSGEB sera desteği nasıl alınır? vb. konuya dair en çok merak edilen soruları yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

Devlet Destekli Sera Kredisi Nedir?

Devlet destekli sera kredisi, seracılık alanında faaliyet gösteren çiftçilere verilmekle birlikte kredinin hangi amaçla kullanılacağına göre de devletten alınabilecek düşük  faizli kredi miktarı değişiklik gösterebiliyor.

Yani devlet, yeni bir işletme kurmayı planlayan genç girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Bununla birlikte belirli konularda seracılıkla ilgilenen çiftçilere düşük faizli kredi veriliyor.

KOSGEB destekli seracılık kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı yeni seraların yapımı, yeni teknolojik makine ve ekipmanların kullanılması, gübrelerin işlenmesi ve seracılık sonrası elde edilen ürünlerin pazarlanması vb. belirli konularda girişimcilere toplam proje masrafının belirli oranında hibe veriliyor.

KOSGEB; seracılık ile ilgilenen çiftçilere 50 BİN TL hibenin yanı sıra 100 BİN TL’ye kadar düşük faizli işletme kredisi de kullandırıyor.

Çiftçiler, KOSGEB anlaşmalı bankalardan çekebilecekleri 100 BİN TL işletme gideri ile işletmelerinin temel masraflarını oldukça düşük faizler ödeyerek, karşılayabilme şansına kavuşuyorlar.

100 BİN TL düşük faizli sera kredisi ile modern seraların kurulumu amaç ediniyor.

Ülkemizde KOSGEB’in yanı sıra seracılık sektöründe faaliyet gösteren ve göstermek isteyen çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası, Finansbank gibi kurumlar ve bankalar tarafından da düşük faizli seracılık kredisi veriliyor.

KOSGEB Seracılık Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB tarafından sunulan seracılık kredisi, yetiştirilecek ürünlerin paketlenmesine, saklanmasına yönelik makine ve teçhizat giderlerini kapsıyor.

Örneğin, ürünlerin saklanması için gerekli olan soğuk hava depolarının imalatı ve modernizasyonu için KOSGEB hibe ve kredilerine başvurabiliyorsunuz.

KOSGEB seracılık kredisinden yararlanmak isteyen adayların ise 32 saat süren girişimcilik kursuna katılmaları, kursu başarı ile tamamlamaları, ardından da KOSGEB projelerinin onaylanması gerekiyor.

Projesi onaylanan adaylar, KOSGEB destekli düşük faizli seracılık kredisinden faydalanabiliyorlar.

KOSGEB tarafından hangi seracılık faaliyetlerinin desteklendiği yani hangi amaçla girişimcilerin ve mevcut çiftçilerin hibe ve kredi alabilecekleri de nace kodları ile belirtiliyor.

Nace kodları doğrultusunda adayların yalnızca seralarda yetiştirilecek ürünlerin saklanması, depolanması ve pazarlanması noktasında KOSGEB hibe ve kredilerinden faydalanabileceklerini, diğer ihtiyaçları için hibe ya da kredi çekemeyeceklerini söyleyebiliriz.

KOSGEB seracılık kredisinden yararlanmak istiyorsanız, KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlamanın yanı sıra KOSGEB veritabanına da mutlaka kayıt olmalı yani işletmenizi kurmalısınız. Aynı zamanda periyodik olarak beyannamelerinizi güncellemeyi de unutmamalısınız!

Sera Kredi Desteği Veren Kurumlar

KOSGEB’in yanı sıra pek çok kurum ve bankaya da başvurarak, KOSGEB sera kredisi çekebiliyorsunuz. Sera kredisi veren kurumları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • KOSGEB
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Ziraat Bankası
 • Tarımda Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • QNB Finansbank
 • Şekerbank
 • Yapı Kredi Bankası

***Çiftçilikle ve seracılıkla uğraşıyorsanız, yukarıdaki kurumlara da düşük faizli kredi çekebilmek amacıyla başvurabilirsiniz.

Daha yüksek miktarlarda düşük faizli krediye ve desteğe ihtiyaç duyuyorsanız; sınırlı konularda hibe ve destek veren KOSGEB yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na ya da Ziraat Bankası’na başvurmanızı öneriyoruz!

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Seracılık Kredisi

Tarım ve Orman Bakanlığı anlaşmalı bankalardan biri olan Ziraat Bankası da seracılık faaliyetlerini ilerletmek isteyen çiftçilere düşük faizli, maksimum 7 yıl vadeli seracılık kredisi veriyor.

Mevcut işletmesini büyütmek isteyen çiftçilerin yanı sıra ilk kez seracılık ile ilgilenecek olan yani kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları da Ziraat Bankası’nın 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz seracılık kredisinden faydalanabiliyorlar.

Banka tarafından kişiye verilecek kredi miktarı, sera faaliyetlerinin yürütüleceği alanın büyüklüğüne, serada hangi bitkilerin ve sebzelerin yetiştirileceğine, kredi başvurusunda bulunan çiftçinin aylık gelirine ve projeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Ziraat Bankası, bakım, onarım, teçhizat, meyve bahçesi alımı, kiralanması, nakliye, ilaç, pazarlama, tohum, gübre alımı, demirbaş alımı, sulama sistemlerinin kurulması, rüzgar ve güneş enerjili yatırımlar, gerekli tesislerin kurulması ya da satın alınması vb. seracılığa dair her konudaki ihtiyaçlarınızda kredi veriyor.

Ziraat Bankası seracılık kredisine girişimcilerin yanı sıra tüzel kişiler de başvurabiliyorlar.

Ziraat Bankası Seracılık Kredisi için Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası’nın yanı sıra diğer bankalara da seracılık kredisi amacıyla başvururken yanınızda götürmeniz gereken yani sizden talep edilen belgeleri kısaca aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı
 • Çiftçilik belgesi(ÇKS belgesi)
 • Kontrollü örtü altı kayıt sistemi belgesi
 • Yeni oluşturulacak ya da bakımı yapılacak seralar için tadilata dair faturalar
 • Yeni satın alınacak seralar için uzman inceleme belgesi
 • Vergi levhası
 • Son 3 yıla dair işletme bilançolar ve gelir tablosu
 • Teminatlar
 • Oda kayıt belgesi
 • Tarımsal işletmeyi teşvik edecek belgeler
 • Tüzel kişilik ana işletmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi
 • Tüzel kişilik temsile yetkili kişilerin temsil yetkilerine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

Ziraat Bankası seracılık kredisi kapsamında çiftçiler; maksimum 25 milyona kadar kredi çekebiliyorlar.

Aynı zamanda kredi başvurusu kabul edilen ve onaylanan kişilere yatırım döneminde %50 ve işletme döneminde %50 olacak şekilde faiz indirimleri de uygulanıyor.

Yani çiftçiler, oldukça düşük miktarda faizler ödeyerek, kredi çekebiliyorlar.

Üstelik toplam yatırım maliyetlerinin %75 gibi büyük bir oranını da Ziraat Bankası tarafından sunulan sera kredisi ile karşılayabiliyorlar.

Ziraat Bankası Sera Kredisi Başvuru Şartları

Sera kredisine daha önce de belirttiğimiz gibi ÇKS kaydı olan çiftçilerin ve yeni girişimcilerin yanı sıra tüzel kişiler de başvurabiliyorlar.

Başvuru sahiplerinde aranan diğer başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Seracılık yapılması planlanan tarım alanının gerekli koşulları taşıyor olması
 • Arazinin en az 1 dekar büyüklüğünde olması
 • Projenin il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından onaylanması
 • Başvuru sahibinin il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması

Yani Ziraat Bankası’ndan kredi çekmek isteyen kişilerin KOSGEB yerine il ya da ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini, böylelikle yüksek miktarlarda kredi çekebileceklerini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası tarafından Sera Kredisi adı altında verilen çeşitli kredileri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Arazi alım kredileri
 • Sertifikalı tohum ve fidan kullanım kredisi
 • Hasat ve pazarlama kredileri
 • Tarım makine kredileri
 • Seracılık kredileri
 • Organik tarım kredileri
 • İyi tarım uygulama kredileri
 • Çok yıllık yem bitkisi üretim kredisi

Kısacası Ziraat Bankası, KOSGEB’e nazaran daha geniş bir yelpazede seracılık kredisi veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sera Kredisi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tarım ve Orman Bakanlığı’na sera kredisi için başvuran adaylar; projelerinin Bakanlık tarafından onaylanması halinde kredilerini Ziraat Bankası’ndan çekebiliyorlar.

Yani Ziraat Bankası’na başvuran adayların öncelikle projelerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylanması gerekiyor.

Projeleri onaylanan adaylar, toplam yatırımlarının %75’i oranında kredi çekebiliyorlar.

Söz konusu mevcut seraların modernizasyonu olduğunda ise başvurusu kabul edilen kişiler, 100 BİN TL’ye kadar düşük faizli kredi imkanından yararlanabiliyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı köye dönüş projesi kapsamında genç girişimler, yeni bir işletme kurmak için 30 BİN TL’ye kadar hibeden faydalanabiliyorlar. Yani geri ödemeksizin 30 BİN TL kredi çekebiliyorlar.

Aynı zamanda genç girişimciler, 5 ile 40 dönüm arası bir sera kurmak istediklerinde 30 BİN TL hibe desteğinin yanı sıra sigorta prim desteği, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi gibi birçok indirimden de yararlanma şansını elde ediyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 BİN TL hibe almak isteyen genç girişimcilerde aranan özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • 18-40 yaş aralığında olmak
 • En az 1 dönümlük alanda seracılık yapıyor olmak
 • İkamet edilen köy, kasaba ya da ilçe nüfusunun 20 binden az olması
 • Serada domates, salatalık, biber, patlıcan gibi birtakım sebzeleri ve muz gibi bazı meyveleri yetiştiriyor olmak
 • Serada hiçbir şekilde kimyasal gübre kullanmıyor olmak( organik gübre kullanmak gerekiyor)
 • Daha önce hiçbir kurumdan hibe ve destek almamış olmak
 • Seracılık yapılması planlanan arazinin sera kayıt sistemine kayıtlı olması
 • Domates üretimi yapılması planlanan seralarda güve için kullanılan ilaçların 1 dekar için 4 adet kullanılması

Sera modernizasyonu amacıyla Ziraat Bankası tarafından 100 BİN TL’ye kadar verilen kredi başvuru şartları kabul edilen adaylardan da birtakım nitelikleri taşımaları bekleniyor.

Bu şartları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Seralarda jeotermal, atık ya da yenilenebilir enerji kullanmak
 • Yurtiçi sertifikalı fidan ve tohum kullanmak
 • Kadın ve genç çiftçi olmak(18-40 yaş aralığı)
 • Seralarda iyi tarım ve organik tarım uygulamalarından yararlanmak

Sizler de seracılık ile ilgilenmeyi düşünüyor ve yukarıdaki şartları taşıyorsanız; Tarım ve Orman Bakanlığı’na seracılık hibe, teşvik ve desteklerinden yararlanmak için başvurabilirsiniz.

Devlet Destekli Seracılıkta Hangi Ürünler Yetiştirilebilir?

Devlet desteği ile seracılık faaliyetlerini yürüten çiftçilerin yetiştirebilecekleri ürünlerde herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Bununla birlikte bankalar, KOSGEB ya da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe ve teşviklerin miktarı; yetiştirilen ürüne göre de değişebiliyor.

Örtü altı tarım yaparken domates, salatalık, biber, kabak, patlıcan gibi sebzeleri, muz, kavun, kivi gibi meyveleri yetiştirebileceğiniz gibi süs bitkileri de yetiştirebilirsiniz.

Sera Kredisi Veren Bankalar 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı ve KOSGEB; girişimcilere ve çiftçilere hibe ve düşük faizli krediler sunarken, birçok özel ve kamu bankası da cazip seracılık kredileri ile çiftçilerimizi desteklemeyi sürdürüyor.

Ziraat Bankası’nın yanı sıra QNB Finansbank, Şekerbank, Yapı Kredi Bankası da sera kredisi veriyor.

Örneğin, TEB’e kredi için başvuran adaylar, 60 ay vadeli yani 5 yıl süreli sera kredisinden yararlanabiliyorlar.

QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası ise müşterilerine 12 aya kadar vade imkanı tanıyor.

Şeker Bankası sera kredisi kullanmak isteyen çiftçiler ise 60 ay vadeli kredi çekebiliyorlar. Üstelik çiftçilerden en az 2 yıllık seracılık tecrübe şartı da hiçbir şekilde aranmıyor. Çiftçiler; toplam yatırım maliyetlerinin %75’i oranında kredi çekebiliyorlar.

Bu yazımızda sera hibe desteği 2022 başvuru detaylarına dair sizleri bilgilendirmeye çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

KOSGEB Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu